contact@ssm.vn
User login

Trang chủ vi phạm quảng cáo trên xe ô tô
cam-quang-cao-tren-oto

Các loại hàng hóa bị cấm và quy định xử phạt quảng cáo trên xe ô tô

Quảng cáo trên xe ô tô dù được tạo điều kiện rất lớn khi bãi bỏ thủ tục xin giấy phép quảng cáo nhưng vẫn có những quy định cụ…