contact@ssm.vn
User login

Trang chủ vẽ dán quảng cáo trên ô tô không đúng quy định
IMG_20180416_092126

Thế nào là vẽ dán quảng cáo trên xe ô tô không đúng quy định?

Việc quảng cáo trên xe ô tô nhận được nhiều ưu tiên về vấn đề thủ tục pháp lý khi không cần phải xin giấy phép quảng cáo. Tuy nhiên…